Find Property:

Kontakt

Za sva pitanja u vezi sa prodajom stanova i lokala kontaktirajte nas!

Adresa: Vase Stajića 24B, 21000 Novi Sad, Srbija

borexport@borexport.net

021 452 507

 

PIB: 102099118

MATIČNI BROJ LICA: 08203237

a