Find Property:

Kontakt

Za sva pitanja u vezi sa prodajom stanova i lokala kontaktirajte nas!

Adresa: Kralja Aleksandra 8, 21000 Novi Sad, Srbija

021 452 507
064 118 3888PIB: 102099118
MATIČNI BROJ LICA: 8203237
BROJ TEKUĆEG RAČUNA: 275-220013714-56

a